Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΥΝΤΩΝ: Τι άδειες τις δίνει το κράτος, όχι το ΕΣΡ. Το κράτος καθορίζει το πόσες και πώς θα δοθούν. Η διαδικασία, συνεπώς, δεν είναι αντισυνταγματική. (Αρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος)Αρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος: "Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον ΑΜΕΣΟ έλεγχο του Κράτους. 
Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. 
Ο ΑΜΕΣΟΣ έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα". 
Το Σύνταγμα διακρίνει τον έλεγχο σε ΑΜΕΣΟ, που ανήκει στο Κράτος και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων που ανήκει στο ΕΣΡ. 
Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ρητώς περιλαμβάνει και το καθεστώς της προηγούμενης αδείας. Δηλ. τα κανάλια κ.λπ. λειτουργούν αφού δοθούν άδειες από το κράτος. 
Τι άδειες, λοιπόν, τις δίνει το κράτος, όχι το ΕΣΡ. Το κράτος καθορίζει το πόσες και πώς θα δοθούν. Η διαδικασία, συνεπώς, δεν είναι αντισυνταγματική. 
ΑΝ τώρα το Σ.τ.Ε. κρίνει, ότι η όλη διαδικασία δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της "αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων", πέφτει σε ατόπημα, που οδηγεί σε κράτος δικαστών, δηλαδή υπέρβαση της εκτελεστικής εξουσίας από την δικαστική. 
Κι αυτό για δύο λόγους: α) Πάντα τα δικαστήρια κρίνουν τη νομιμότητα των κυβερνητικών αποφάσεων και όχι την σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα ελέγχεται μόνο με την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, κατ' άρθρο 25 Συντ. β) Λίγο δύσκολο, όμως κι αυτό, διότι η διαδικασία αδειοδότησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, αφού άδεια πήραν ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ, που σαφώς είναι αντικυβερνητικής κατεύθυνσης. Γι' αυτό, αν κριθεί, ως αντισυνταγματικός ο νόμος, με βάση κάτι από τα παραπάνω, η απόφαση θα είναι έωλη και προκατειλημμένη. 

ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΥΝΤΩΝ: Τι άδειες τις δίνει το κράτος, όχι το ΕΣΡ. Το κράτος καθορίζει το πόσες και πώς θα δοθούν. Η διαδικασία, συνεπώς, δεν είναι αντισυνταγματική. (Αρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος)Αρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος: "Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον ΑΜΕΣΟ έλεγχο του Κράτους. 
Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. 
Ο ΑΜΕΣΟΣ έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα". 
Το Σύνταγμα διακρίνει τον έλεγχο σε ΑΜΕΣΟ, που ανήκει στο Κράτος και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων που ανήκει στο ΕΣΡ. 
Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ρητώς περιλαμβάνει και το καθεστώς της προηγούμενης αδείας. Δηλ. τα κανάλια κ.λπ. λειτουργούν αφού δοθούν άδειες από το κράτος. 
Τι άδειες, λοιπόν, τις δίνει το κράτος, όχι το ΕΣΡ. Το κράτος καθορίζει το πόσες και πώς θα δοθούν. Η διαδικασία, συνεπώς, δεν είναι αντισυνταγματική. 
ΑΝ τώρα το Σ.τ.Ε. κρίνει, ότι η όλη διαδικασία δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της "αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων", πέφτει σε ατόπημα, που οδηγεί σε κράτος δικαστών, δηλαδή υπέρβαση της εκτελεστικής εξουσίας από την δικαστική. 
Κι αυτό για δύο λόγους: α) Πάντα τα δικαστήρια κρίνουν τη νομιμότητα των κυβερνητικών αποφάσεων και όχι την σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα ελέγχεται μόνο με την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, κατ' άρθρο 25 Συντ. β) Λίγο δύσκολο, όμως κι αυτό, διότι η διαδικασία αδειοδότησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, αφού άδεια πήραν ΑΝΤ-1 και ΣΚΑΪ, που σαφώς είναι αντικυβερνητικής κατεύθυνσης. Γι' αυτό, αν κριθεί, ως αντισυνταγματικός ο νόμος, με βάση κάτι από τα παραπάνω, η απόφαση θα είναι έωλη και προκατειλημμένη. 

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Συμφωνα με το 4355/16/3-3-2011 εγγρ. Υπουργ. Εργασίας).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ...και όχι μόνο: ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ...: Σύμφωνα με το  άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3846/2010 .... "αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας τη...

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ...και όχι μόνο: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/55 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/76 προβλέπει ότι, μισθωτοί γενικ...

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ...και όχι μόνο: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ: Αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλων, σύμφωνα με το μνημόνιο 3

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ένα αναπτυξιακό πάρκινγκ....(Της Ιωάννας Κωσταρέλλα)Μέρες που είναι τεμπέλιασα και θυμήθηκα κάτι που έγραφα πέρυσι τον Απρίλιο και ήρθε η συζήτησή του τώρα:

Μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας στη ΖΕΠ στέκει ένα ανοιχτό πάρκινγκ. Με ηλεκτρονικές σημάνσεις, μοντέρνα στέγαστρα και σύγχρονη εικόνα.

Το πάρκινγκ αυτό είναι άδειο, γιατί δεν είναι ακόμα σε λειτουργία. Και να λειτουργούσε, όμως, πάλι άδειο θα ήταν. Ποιος θα έβαζε το αυτοκίνητό του επί πληρωμή σε ένα ανοιχτό πάρκινγκ, σε μια περιοχή χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα στάθμευσης;
Το πάρκινγκ αυτό έγινε με χρήματα του Επιχειρησιακού Δυτικής Μακεδονίας με δικαιούχο τη Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ήταν 620,284.55 ευρώ. Κοινώς μας κόστισε αρκετά σε πόρους.

Επειδή, όμως, το έργο έγινε, δεν έχει νόημα να ψάξουμε ποιος “μάγος” έκανε τις μελέτες σκοπιμότητας - βιωσιμότητας και απεφάνθη ότι η περιοχή χρειάζεται πάρκινγκ. Πιθανόν κάποιος φωστήρας, όπως αυτός που πρότεινε και το ανοιχτό κολυμβητήριο.

Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε -και κυρίως να δει- ο δικαιούχος του έργου τι θα κάνει με αυτή…την αναπτυξιακή παρέμβαση και άλλες ανάλογες στην “πρότυπη” ΖΕΠ. Με άλλα λόγια πως θα συντηρήσει (γιατί για να φέρει χρήματα λίγο δύσκολο) όλα αυτά τα καινοτόμα και μεγαλόπνοα που χάσκουν αυτή τη στιγμή, δίνοντας μόνο την αίσθηση της εγκατάλειψης. Πρόκειται για ένα  κουίζ  για δυνατούς λύτες, απαραίτητο, ωστόσο, να λυθεί, εφόσον μιλάμε για δημόσιο χρήμα.

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ. Aπό το «Δίκαιο» στο «Δίκαιο της ανάγκης» ή «Δίκαιο εξαιρετικών περιστάσεων». (Αρθρο του Δικηγόρου Πατρών Φώτη Λεπίδα).


 To Δίκαιο φανερώνεται στο θεσμικό πεδίο, ως αναγκαιότητα για την ρύθμιση κλονιστικών της τάξης και της κανονικότητας,  γεγονότων, πράξεων και καταστάσεων. Υπάρχει άραγε κατάσταση σύμφωνα με την οποία το Δίκαιο λειτουργεί ως παράγοντας αταξίας της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.

Αν δεχθούμε αυτή την πιθανότητα τότε ανακύπτει είτε το ζήτημα της προσαρμογής του Δικαίου στην ανάγκη επαναφοράς στην κανονικότητα,  είτε στην εγκαθίδρυση νέας κανονικότητας έξω και πέραν των ισχυόντων κανόνων δικαίου.

Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα εμφανίζεται να απαιτεί, ένα «εξαιρετικό δίκαιο» που ουσιαστικά αναιρεί τους ισχύντες κανονες δικαίου. Ενα δίκαιο που να αναιρεί το Δίκαιο. Ενα «δίκαιο» που να καταργεί την ασφάλεια Δικαίου και να ανατρέπει την ιεράρχιση των κανόνων αλλά και να αποσαρθρώνει την ίδια την αναγκαιότητα ιεράρχισης των κανόνων δικαίου. Ενα σύστημα που το κάθε υποσύστημα να μορεί να καθίσταται υπερσύστημα.

Ενα σύστημα  κανόνων δικαίου,  που καποιες εξαιρετικές  ρήτρες αυτού, να μπορούν να λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά ενός νέου «Φυσικού Δικαίου», αναντίλεκτης ισχύος και το οποίο να οδηγεί στην απόλυτη ισχύ των αποφάσεων του πολιτικά κυρίαρχου, του νέου ηγεμόνα, πέραν και πάνω από τον τρόπο συγκρότησης και φανέρωσης του Δικαϊκού γεγονότος στην έννομη τάξη, πέραν και πάνω από τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής των κανόνων δικαίου και την δικαστική υπεροχή,  στην εποπτεία τήρησης των ορίων και των κανόνων της έννομης τάξης.

Η συνταγματική διάκριση των εξουσιών ευρίσκεται σε κρίση, όχι με την κατάργησή της αλλά με την αλλοίωση των ορίων και την διευσδυση της μιάς εξουσίας μέσα στην άλλη. 

Η αναγκαιότητα κεντρικού σχεδιασμού της συγκυριακής έννομης τάξης, οδηγεί σε αλλοίωση των όρων κατασκευής του λεγόμενου νομικού εποικοδομήματος, αφού πλέον αρχές που οδήγησαν στην οικοδόμηση του Κρατους Δικαίου καθίστανται οι ίδιες αρχές αποδόμησής του αφού «μετακινήθηκαν» από το ένα πεδίο στο άλλο.

Η «Νομιμοποίηση», έννοια καθαρά της κοινωνιολογίας του Δικαίου και διαδικαστική προϋπόθεση για την δημιουργία θεσμών και κανόνων δικαίου, κατέστη τρόπος ανατροπής των ιδίων αυτών των θεσμών και των κανόνων. 

Η χρονική και θεσμική προτεραιότητα  του πολιτικού, έναντι του "νομικού" και του "νομικού" έναντι του "δικανικού" και η διαλλεκτική  και επαγωγική "νομιμοποίησή' τους  φαίνεται να αναστρέφεται και η Βεμπεριανή έννοια της «νομιμοποίησης»  να χρησιμοποιείται, όχι για την δημιουργία κανόνων δικαίου, αλλά για την εφαρμογή των κανόνων και την διαδικασία υπαγωγής.

Δεν είναι πλέον το "πραγματικό" που πρέπει να υπαχθεί στον κανόνα δικαίου, αλλά ο κανόνας δικαίου που απαιτείται να προσαρμοσθεί εφαρμοστικά στο "πραγματκό". 

Ετσι επέρχεται ησύγχυση των εξουσιών. Η  Δικαστική εξουσία καλείται να θεωρεί, ως αόριστες νομικές έννοιες ακόμη και αυτές που νομοθετικά εκφέρονται κατά τρόπο απόλυτα ορισμένο και τούτο προκειμένου να "νομιμοποιείται" να προβαίνει σε ερμηνευτική εφαρμογή, απεμπολώντας την κυτταρική έννοια του Δικαίου, αυτή της "νομιμότητας". 

Το λεγόμενο «Δίκαιο της Ανάγκης» η "Δίκαιο εξαιρετικών περιστάσεων" εμφανίζεται να μην είναι τίποτε άλλο, παρά η καθαρή και απροσχηματιστη αναίρεση του ίδιου Δικαίου και σε καμία περίπτωση,  αναστολή έστω, ισχύος ορισμένων κανόνων δικαίου ή η συγκυριακή παράλυση εφαρμογής τους, μέσω της εφαρμογής μιας προϋπάρχουσας ρητής τυπικής ρήτρας Δικαίου, όπως συβαίνει στον τομέα του Αστικού η του Ποινικού Δικαίου.

Η έννοια της "νομιμοποίησης" εκεί, είτε με την μορφή των λεγόμενων «δικαιολογητικών λόγων του εγκλήματος» είτε με την μορφή της παραβάσεως του κανόνα δικαίου, για τηνπροάσπιση υπερτέρου εννόμου αγαθού, ενσωματώνεται περιστασιακά στην έννοια της «νομιμότητας» και υπό την μορφή αυτή γίνεται δεκτή ως 'δίκαιο'.

Είναι ο ειδικός κανόνας δικαίου που αποτρέπει την εφαρμογή, συγκεκριμένου κανόνα δικαίου. Ετσι στους τομείς αυτούς βλέπουμε πώς το λεγόμενο   «Δίκαιο της Ανάγκης» είναι «Δίκαιο» και όχι «Ανάγκη».

Στο πεδίο του Δημοσίου και ειδικότερα του Διοικητικού Δικαίου, όπου η αυστηρότητα της αρχής της νομιμότητας δεν επιτρέπει δάνειες ρυθμίσεις από διαφορετικά πεδία του Δικαίου για την «ανατροπή» της,  η έννοια της "νομιμοποίησης", γίνεται δεκτή μόνον στην αυστηρά προσδιορισμένη περίπτωση που ρυθμιζεται από το άρθρο 48 του Συντάγματος που καθιδρύει αυστηρή και σαφή επιταγή και που δεν επιδέχεται καμία ερμηνείας. 

Κάποια, εφαρμοστικά του δικαίου, ζητήματα, που αναδύονται μέσα από αποφάσεις Διοικητικών δικαστηρίων και οι οποίες εμφανίζονται  επηρεασμένες από την λεγόμενη οικονομική κρίση, δεν μπορει να θεωρηθούν, ως εκφάνσεις του λεγόμενου «δικαίου των εξαιρετικών περιστάσεων»,  αλλά ως κρίσεις ορθής η εσφαλμένης, υπαγωγής στα στοιχεία που περιέχει ο νόμος και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην δικανική αντιμετώπιση ζητημάτων αποζημιώσεως κλπ.

Παρατηρείται όμως το φαινόμενο αποφάσεις και ανώτατων δικαστηρίων να καταφεύγουν, με διαφορετικό ενδεχομένως λεκτικό μανδύα (π.χ «εξαιρετική κατάσταση», «εξαιρετικές περιστάσεις» κλπ.) στην προδικαϊκή – πολιτική και αόριστη έννοια, της  «αναγκαιότητας», προκειμένου να στηρίξουν κρίση περί της «νομιμοποιημένης» έκδοσης διοικητικών πράξεων προσφεύγοντας έτσι σε πολιτικές προδικαϊκες (στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου) έννοιες που όχι μόνον δεν αποτελούν μέρος του corpus των διατάξεων Δημοσίου Δικαίου, αλλά επιπλέον αποτελούν ανατροπή ολόκληρου του οικοδομήματος του θετού δικαίου. Προσφεύγουν σε πολιτική νομική αιτιολογία επιφέροντας, ενδεχομένως και ανεπίγνωστα, μεγαλύτερη σύγχυση των ορίων των εξουσιών και δυστυχώς, αθέλητη  υπονόμευση της συνταγματικής έννομης τάξης και της δημοκρατικής άρθρωσης της Πολιτείας.

Η υποκατάσταση του "πολιτικού" από το "Δικαστικό" και η αντιστροφή της κατεύθυνσης της νομιμοποιητικής διαδικασίας. 

Ενω κατά το Σύνταγμα είναι η «Πολιτική» που θεσμοθετεί και νομοθετεί και έτσι είναι το ερεισματικό προαπαιτούμενο της δικαστικής λειτουργίας, εν προκειμένω το «Δικαστικό» φαίνεται, όχι να ερμηνεύει, αλλά να εγκαθιδρύει κανόνες δικαίου οικειοποιούμενο, το νομιμοποιητικό στοιχείο της «Πολιτικής» Από το πεδίο της νομιμότητας η δικαστική εξουσία, υπο το βάρος της πολιτικής εξουσίας, οδηγείται στο πεδίο της «νομιμοποίησης» ήτοι στο πολιτικό πεδίο, επιφέροντας έτσι μιά εξαιρετική σύγχυση συνταγματικής αταξίας. 

Από το πεδίο του νομικού «είναι» η Δικαιοσύνη περνά στό πεδίο του νομικού δέοντος «είναι» Από το πεδίο της νομικής τάξης στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και της ηθικής. Από το πεδίο ερμηνείας του «πραγματικού»,  στο πεδίο της κατασκευής του.

Αυτή η εκτροπή φανερώνεται στο χάσμα που δημιουργει στο κοινωνικό πεδίο η λεγόμενη «Κρίση» μεταξύ μιάς «φυσιολογικής κατάστασης» και μιάς «εξαιρετικής κατάστασης». Στο πεδίο αυτής της διάκρισης και στο συνεπαγόμενο «χάσμα»,  ανακύπτει η σύγχυση μεταξυ Νομολογιακής και Κρατικής παρέμβασης στο πραγματικό. 

Η ανάλυση αυτή λαμβάνει υπ’όψιν και τις επιπτώσεις στην διαδικασία νομιμοποίησης και στην εκτίμηση της νομιμότητας από το νέο κοινοτικο πλαίσιο εξετάζοντας το «Δίκαιο» ως «μέσο» που υπηρετεί τα άλλα κρατκά και κοινωνικά υποσυστήματα και το Δίκαιο «Θεσμός»  που συγκροτεί τα ανωτέρω υποσυστήματα.

Στη λεγόμενη «κατάσταση ομαλότητας» ακολουθώντας τη Βεμπεριανή σύλληψη οι ιδεώδεις τύποι της νομιμοποίησης, κεντρικό θέμα της πολιτικής κοινωνιολογίας,   αναπτύσσονται, εν μέρει , υπό την οπτική των θεμελιωδών κατηγοριών του νομικού ορθολογισμού. 

Οπως από την «αιτία» απορρέει το «αποτέλεσμα» έτσι και από τον «κανόνα» απορρέει  η «απόφαση», πλήν όμως αυτή δεν είναι ενέργεια ενός δικαστή που μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μηχανικό «αυτόματο  υπαγωγής», εμα μηχανιστικό φετιχ που εφαρμόζει κάθε φορά αποκλειστικά αυτό που "νομοθετεί» συγκυριακά ο «κυρίαρχος», αλλά ενός δικαστή που «απονεμει Δικαιοσύνη» σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 87 Σ. 

Η "απονομή Δικαιοσύνης" δεν συνέχεται με την εφαρμογή συγκεκριμένου και μόνον, κανόνα δικαίου, αλλά η διαλεκτική και συνδιαστική ανάλυση όλων των ισχυόντων κανόνων δικαίου (εσωτερικού και  ενσωματωμένου σε αυτό «διεθνούς») και κυρίως αυτών,  που αποτελούν διαρκή έκφραση  των μεγάλων συταγματικών και διοικητικών αρχών  όπως αυτή της Δικαστικής ανεξαρτησίας, της νομιμότητας, της  χρηστής διοικήσεως, της ασφάλειας δικαίου, των  θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων κλπ.

Αντιθετως ο "πραγματισμός" ως οψιγενής θεωρία του Δικαίου, ενω επιχειρεί να αποδείξει πώς η «απόφαση» δεν είναι απόρροια της αυτομάτου υπαγωγής του πραγματικού στο νομικό, εντούτοις υπερβαίνοντας αυτό, οδηγείται στην ανατροπή των ορίων του νομικού πεδίου. 

Η λεγόμενη σχολή του  «Ελεύθερου Δικαίου» η του λεγόμενου «ανοιχτού δρόμου» του Rudolf Jhering,  αναζητεί τα κενά του νόμου για να τα συμπληρώσει όχι με την προσφυγή στο ίδιο το Δίκαιο, αλλά με προσφυγή σε εξωδικαϊκά στοιχεία, με κριτήριο την εξόχως πολιτική έννοια της «αποτελεσματικότητας». 

Οι εκφραστές αυτού του ρευματος είναι οι  Hermann Kantorowicz, ο  Eugen Ehrlich  και ο  François Gény.

Δίπλα στον νομικό πραγματισμό, ο Βέμπερ προωθεί, μέσω της κατηγορίας του ορθολογικού περιεχομενου του Δικαίου, την επανεμφάνιση ενός  κοινωνικού «Φυσικού Δικαίου», ενός «Υπερ-θετικού» Δικαίου, που θα κυριαρχεί επί του Θετού Δικαίου, με βαση μιά νεοκαντιανή αντίληψη της οποίας γνήσιος εκφραστής είναι ο ο  Rudolf Stammler.

Με βάση την επανακάμπτουσα  τυπολογία του Βέμπερ όχι πλέον στο πολιτικό – δικαιοπαραγωγκό πεδίο,  αλλά στο ίδιο το νομικό πεδίο,  διακρίνουμε τρεις τύπους της διοικητικής νομολογίας. 

Μιά τυπική νομολογία, μιά εργαλειακή νομολογία και μία αξιoλογική νομολογία.

Ως «τυπική νομολογία» θεωρούμε τις σύγχρονες προσεγγίσεις του Δικαίου που μπορούν να υπαχθούν στον ιδεατό Βεμπεριανό τύπο της τυπικής λογικότητας του Δικαίου.
Σύμφωνα με τον τύπο αυτό η επιστήμη του Δικαιου, παραμένει πάνω απ’όλα μιά επιστήμη των δικαϊκών συλλήψεων. Μιά λογική επιστήμη της ερμηνείας και της εφαρμογή των κανόνων, που απαιτεί από τους νομικούς λειτουργούς, μιά μεγάλη τεχνική καταρτιση και μιά ψυχρή αξιολογική ουδετερότητα, η οποία δεν επηρεάζεται από τα πολιτικά, κοινωνικά ή ηθικά ζητήματα που κρύβονται πίσω από την νομική κατασκευή της δίκης.
Οπως αναφέρει ο. Windscheid επικεφαλής του κινήματος των Πανδεκτιστών, «οι ηθικές, πολιτικές η οικονομικές αντιλήψεις δεν είναι υπόθεση της Δικαιοσύνης»

Ως εργαλειακή νομολογια θεωρούμε μιά προσέγγιση του Δικαίου που προβαίνει σε στάθμιση συμφερόντων (με την έννοια των υλικών η ηθικών επιδιώξεων που είναι δεκτικές δικαστικής προστασίας) και τα οποία γίνονται σεβαστά από το Κράτος, τους ιδιώτες και τις Συλλογικότητες.
Αυτή η στάθμιση είναι όλη η ουσία της παρέμβασης του δικαστή.
Σύμφωνα με αυτου του είδους τη «νομολογία» η δικανική συλλογιστική είναι μιά εργασία ουδέτερη και αντικειμενική και η "νομιμοποιήση" στηρίζεται σε μιά υλική παρά τυπική αρχή. 
Αυτή η αρχή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως Αρχή της Χρηστικότητας, στο μέτρο που το συμφέρον του Κράτους, επιβάλλει τον περιορισμό των ατομικών συμφερόντων, περιορίζοντας ταυτόχρονα θεμελιώδη δικαιώματα και η οποία αναλαμβάνει την πρόσδοση περιεχομένου στην έννοια «Δημόσιο συμφέρον» διευρύνοντας ιδιαίτερα τα όρια του σε σημείο που αυτό να ταυτίζεται πλέον με το «Ιδιωτικό Συμφέρον του Δημοσίου»

Ολες οι κινήσεις του νομικού πραγματισμού (όπως η κοινωνιολογική νομολογία, και ο Αμερικάνικος «νομικός ρεαλισμός», η "ελεύθερη έρευνα" του Geny, η "νομολογία των συμφερόντων" και το "κίνημα του ελεύθερου στη Γερμανία) οδήγησαν στην ανάπτυξη μιάς τέτοιας εργαλειακής νομολογίας, αξιώνοντας μιά αντιστοιχία ανάμεσα στην εφαρμογή του δικαϊκού κανόνα, και τις συγκεκριμένες επιδιώξεις των ενδιαφερομένων για το «Δίκαιο», που ανακύπτουν από την μία η την άλλη φόρμα της κοινωνιοδικαϊκής ανάλυσης.
Ετσι η σύλληψη του «συμφέροντος» συμπυκνώνει μια σημαντική θέση στα πλαίσια της επικαιρικής και ύστερης νομολογίας.
Για την νομολογία του «συμφέροντος» κάθε δίκη αντιπροσωπεύει μία σύγκρουση συμφερόντων δηλαδή μιά σύγκρουση για την ικανοποίηση ενός υλικού η ηθικού αγαθού δυνάμενης να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής προστασίας.
Αυτή η «συλληψη» είναι απόρροια της ιδωτικοποίησης του Δημοσίου.

 Ως αξιολογική νομολογία θεωρούμε, κάθε μέθοδο ερμηνείας που στηρίζεται σε μιά συνταγματική ηθική η οποία διακηρύσσει εισαγωγικά, την πρωτοκαθεδρία των αξιών και των θεμελιωδών αρχών και τείνει να εγκαθιδρύσει μιά ιεραρχία  των συνταγματικών αρχών, που πρέπει να οδηγεί τον ερμηνευτή, κατά την διάρκεια της εργασίας του, για την διακήρυξη και την εφαρμογή των θεμελιωδών διατάξεων.

Σε αντίθεση με την τυπική νομολογία, απορρίπτει την αξιολογική ουδετερότητα, αναζητά την συνέπεια σε ένα πεδίο υλικό, και ένα πεδίο ηθικής τάξης. Δεν πιστεύει περισσότερο στα πλεονεκτήματα της τυπικής λογικής της στιγμής που αυτή πρόκειται να εκφραστεί απομακρυνόμενη από την αξιολογική σφαίρα.

Σε αντίθεση με την εργαλειακή νομολογία, αρνείται σε κάθε περίπτωση την χρηστική επεξεργασία των νομικών ζητημάτων και απαιτεί όπως η επιλυσή τους, εξαρτάται όχι από τις συνέπειες της ίδιας της απόφασης, αλλά περισσότερο από τις Αξίες και τις Αρχές που είναι δικηρυγμένες.
Ετσι, νόμιμη είναι μόνον η απόφαση η επικαιρικά ορθολογική, που θεμελιώνεται στην συνταγματική ηθική. Η λήψη υπ’όψιν των συνεπειών πρέπει να υπακούει στην ιεράρχιση των αξιών που συνέχουν το συνταγματικό κείμενο.
Για παράδειγμα, η επίκληση της ελευθερίας των συμβάσεων και της ελευθερίας των συναλλαγών ως υπερνομοθετικές αξίες οδηγεί σε ακύρωση του προστατευτικού πηρύνα του εργατικού δκαίου.
Για να παραφράσουμε τον Βέμπερ, τα όρια μεταξυ αυττών των ιδεατών τύπων, είναι αναγκαστικά ρευστά και η νομολογία μπορεί να στηρίζει τα συμπεράσματα της σε έναν η στον άλλο κάθε φορά τύπο.
Η Νομιμοποίηση και οι εξαιρετικές περιστάσεις.
Οι ανωτέρω τρείς Ιδεατοί τύποι της Βεμπεριανής «νομιμοποίησης» ενώ είναι του «Πολιτικού – δικαιοπαραγωγικού» πεδίου, πέρασαν στο πεδίο της Νομολογίας, κατά τρόπο συντρίβοντα τα όρια, που επιβάλλει η συνταγματική διάκριση των εξουσιών.
Ακόμα και έαν το δίκαιο καταλαμβάνει –χωρίς αμφιβολία
μιά ουσιαστικά σημαντική θέση απ’ότι στο παρελθόν, στη διαδικασία της νομιμοποίησης, στις συγχρονες κοινωνίες είναι σημαντικό να επισημάνουμε πώς κάθε νομιμοποίηση, δεν ανακύπτει από την δικαϊκή σφαίρα.

Οπως γνωρίζουμε ο Βέμπερ, σε αρμονία με την κοινωνιολογία της πράξης, διαχωρίζει ανάμεσα στη "νομική νομιμοποίηση" (ορθολογική τελολογική πράξη) την "χαρισματική νομιμοποίηση"  (πατερναλιστική πράξη) και την "παραδοσιακή νομιμοποιηση".

Αυτός ο τύπος ο τελευταίος, της νομιμοποίησης δεν μας ενδιαφέρει εν προκειμένω όχι επειδή η προσφυγή στην παράδοση δεν έχει κάποια σημασία στις σύγχρονες κοινωνίες αλλά επειδή αυτός ο τρύπος νομιμοποίησης αφορά σύμφωνα με τον Βέμπερ, την κανονική ζωή και όχι την μη κανονική, η αυτή των εξαιρετικών περιστάσεων. 

Αντιθέτως η χαρισματική νομιμοποίηση αναπτυσσεται –παρατηρεί ο   Βέμπερ- ακριβώς στο χάσμα με την καθημερινότητα.

Ως χαρισματική νομιμοποίηση ο Βέμπερ, εννοεί την πίστη στην εγκυρότητα ενός κανόνα που βασιζεται στην πίστη ισχύος μιάς κυριαρχίας η οποία με τη σειρ΄ατης θεμελιώνεται στην συναισθηματική συμμετοχή των μαζών σε έναν "διευθύνοντα" που εξοπλίζεται –σύμφωνα με  αυτή την αντίληψη- μιάς εξαιρετικής αποστολής. 

Αυτή η κατάσταση συναντάται σε εξουσιαστικά αυταρχικά πλαίσια (Κρόμγουελ, Ναπολέων)  η και σε ολοκληρωτικά (Χίτλερ, Σταλιν κλπ.) αλλά επικρατει εξ ίσου και στα πλαίσια των δημοκρατικών κοινωνιών όπου ένα στοιχείο χαρισματικής νομιμοποίησης, ερχεται πολλές φορές και επικαθορίσει τον κανονικό τρόπο «νομιμοποίησης» δηλαδή αυτόν της κανονιστικής νομιμότητας  

Μπορούμε στην περίπτωση αυτή να αναφερθούμε στις περιπτώσεις του Τσώρτσιλ του Τρυντω η του Ντε Γκόλ

Εξαιρετικές περιστάσεις. 

Κάθε εξαιρετική κατάσταση δεν σημαίνει κατ 'ανάγκην μια προσωποποίηση της εξουσίας, γύρω από έναν χαρισματικό ηγέτη. 

Μπορεί κάλλιστα να είναι οι κυβερνώντες  που σε οριακες καταστάσεις, δρούν κατά τρόπο διασφαλίζοντα την υποστήριξη της πλειοψηφίας, χωρίς το απρόσωπο και μη χαρισματικό στοιχείο να τροποποιηθεί    

Στο βαθμό που η προσπάθεια μας, είναι να αναδείξουμε τις συγκρούσεις της ορθολογικότητας και της νομιμοποίησης  που καθίστανται αισθητές στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου πρέπει εντούτοις να επικεντρωθούμε στην αντίθεση μεταξύ «κανόνα» και «απόφασης» παρά στην αντίθεση «νομιμοποίηση» - «χαρισματικότητα» 

Ως εκ τούτου, θα διαχωρίσουμε την κανονιστική νομιμοποίηση από την αποφασιστική νομιμοποίηση. Κάνοντας αυτό θα βρούμε αρχικά μιά κλασσική διχοτομία της σύγχρονης θεωρίας του Δικαίου. 

Όλοι γνωρίζουν, στην πραγματικότητα, τη σκληρη αντιπαράθεση που ανεφάνη στο πρώτο  μισό του εικοστού αιώνα μεταξύ του κανονιστικού (τυπικού) και του "αποφασισμού", μέσω των προσωπικοτήτων του Κέλσεν και του Καρλ Σμιθ.  Αυτή η σύγκρουση έλαβε χώρα στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου. 

Σύμφωνα με τον Κέλσεν ο ρόλος του θεματοφυλακα του Συντάγματος ανήκει σε Συνταγματικό Δικαστήριο, ενω αντιθέτως ο Σμίθ υποστήριξε πώς έπρεπε να ανατίθεται στον Αρχηγό του Κράτους.

Ενώ αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο τροφοδοτεί τη σκέψη μας, εμείς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το θεωρητικο  και ιστορικό πλαίσιο, για την διευκρίνηση και σαφή διάκριση κατά κάποιο  τρόπο, των δύο όρων της αντίθεσης,  μεταξύ της κανονιστικής νομιμοποίησης και της αποφασιστικής νομιμοποίησης. 

Έχουμε ήδη ορίσει  τι εννοούμε με «κανονιστική νομιμοποίηση». Ο ορισμός αυτός  δεν συνεπάγεται την υιοθέτηση  μιάς κανονιστικής (Κελσεανικής) συλληψης του Δικαίου. Αντιθέτως την αποκλείει, υπό την έννοια πώς, η υιοθετημένη προοπτική θεωρείται κοινωνιολογική και επικεντρώνει την προσοχή της, στα θέμα της πολιτικής του δικαίου που ο Κέλσεν ό ίδιος, την «απορρίπτει» έξω από τον τομέα της επιστήμης του Δικαίου.

Από την άλλη πλευρά, ως "αποφασιστική νομιμοποίηση" εννοούμε κάθε τύπο νομιμοποίησης, που στηρίζεται αποκλειστικά στην  αποφαση του Κυβερνητικού Κράτους από το απλό γεγονός και μόνον πώς μιά απόφαση ελήφθη.  

Το γεγονός ότι η  απόφαση αυτή πρέπει να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο συνήθως είναι δευτερευούσης  σημασίας, δεδομένου ότι δεν είναι εκεί, που πραγματικά λαμβάνονται οι θεμελιώδεις αποφάσεις.

Και πάλι, μιλώντας για αποφασιστική νομιμοποίηση δεν σημαίνει μιά «αποφασιστική» σύλληψη του Δικαίου, όπως εισηγείται ο Σμίθ. 

Η εξέταση της «ομαλής – κανονικής» κατάστασης είναι η «έννοια αναφοράς» για την επεξεργασία της προβληματικής της «οριακής καταστάσεως» άλλως των «εξαιρετικών περιστάσεων»   υπό την μορφή μιάς ενδεχόμενης έντασης μεταξύ Δικαίου και Πολιτικής.     

Από αυτή την άποψη, η ύστερη  νομολογία φαίνεται να προσανατολίζεται, κάτω από την προσχηματική τήρηση συνταγματικών μορφών και των διαδικαστικών δικονομικών απαιτήσεων, στην αποδοχή της αποφασιστικής νομιμοποίησης στο χώρο του εμπραγματοποιημένου Δημοσίου Δικαίου και στην αποδοχή της λεγόμενης «κατάστασης Ανάγκης»,  όχι ως πολιτικής έννοιας, αλλά ως  δικαϊκού υποβάθρου.

Παρατηρούμε πώς σε διάφορετικές χώρες σήμερα εμγανίζεται και προωθείται η ιδέα για λήψη εκτάκτων μέτρων, ως απόρροια μιάς «καταστάσεως ανάγκης». 

Αλλου αυτά τα μέτρα αντλούν την ‘πολιτική τους νομιμοποίηση’ από την εμφάνιση της λεγόμενης «Τρομοκρατίας» και αλλού, από την εμφάνιση της λεγόμενης «Οικονομικής Κρίσης»

Εχουν όμως κοινό αιτιολογικό πλαίσιο και συγκεκριμένα αυτό της υπάρξεως «εκτάκτων περιστάσεων» που απαιτούν την ισχύ «εκτάκτου δικαίου» .  Πέρα όμως από το προσχηματικό ή το συγκυριακό των λεγόμενων «εκτάκτων περιστάσεων», δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την προωθούμενη αναγκαιότητα ενός «Δικαίου εκτάκτων περιστάσεων» και στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου,  εαν δεν   δεν το εξετάσουμε μέσα στο πλαίσιο της ριζικής μεταμόρφωσης του κρατικού μοντέλου, έτσι όπως το γνωρίζαμε μεχρι σήμερα, ενταγμένο στην διαδικασία εμφάνισης του νέου ολοκληρωτικού φαινομένου.

Παρίσταται ως λογική και επιστημολογική αναγκαιότητα, η εισαγωγική άρνηση της προβαλλόμενης αντίληψης πώς η «κατάσταση ανάγκης» η το «δίκαιο των εξαιρετικών περιστάσεων» αποτελεί μιά  «ασπίδα προστασίας» της Δημοκρατίας.

Η Ιστορία πιστοποιεί πώς πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο. Η κατάσταση ανάγκης είναι ακριβώς το εργαλείο εκείνο μέσω του οποίου οι ολοκληρωτικές εξουσίες εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη. Ετσι τα χρόνια που προηγήθηκαν της αναλήψεως της εξουσίας από τον Χίτλερ, οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Βαϊμάρης προσέτρεχαν συχνά στην κατάταση ανάγκης (κατάσταση εξαιρετικών μέτρων) σε σημείο που μπορούμε να πούμε πώς η Γερμανία είχε ήδη πάψει να είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, πολύ πρίν το 1933. 

Ετσι η πρώτη πράξη του Χίτλερ, μετά την εκλογή του ήταν να διακηρύξει μιά κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία όμως ποτέ δεν είχε ανακληθεί.  Όταν εκπλησσόμεθα για τα εγκλήματα που έλαβαν χώρα ατιμώρητα, από τους Ναζί,  ξεχνάμε πώς αυτές οι πράξεις ήταν τυπικά  νόμιμες επειδή η χώρα υπόκειτο στη κατάσταση ανάγκης  και οι πολιτικές ελευθερίες είχαν ανασταλεί. 

Στην Ελλάδα συνέβη το ίδιο με την Μεταξική δικατορία η οπόια στηρίχθηκε σε αναστολή ισχύος συνταγματικών διατάξεων που οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν νομοθετήσει.

Αυτό το ίδιο το «σενάριο» το βλέπουμε να αναδημιουργείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης όπω π.χ στη Γαλλία που η Κυβέρνηση των «Σοσιαλιστών» εξοικειώνει τους πολίτες σε μία κατάσταση ανάκης που προετοιμάζει την εξουσία της Ακροδεξιάς  της Λεπέν. 

Σε μιά χώρα που ζεί –κάτω από οποιονδήποτε μανδύα- σε μιά κατάσταση παρατεταμένης «αναγκης» και που οι αστυνομικές πράξεις,  υποκαθιστούν τις δικαστικές αποφάσεις, πρέπει να περιμένουμε μιά ραγδαια και ανεπίστρεπτη επιδείνωση των πολιτικών θεσμών.

Οταν τώρα αυτή η «κατάσταση ανάγκης» εγγράφεται στο περιεχόμενο των Δικαστικών αποφάσεων (Διοικητικών Δικαστηρίων) τότε έχουμε δικανική δημιουργία των προϋποθέσεων για τη δημιουργία « «Κράτους  Ασφάλειας»,  « Security State» σύμφωνα με την ορολογία των Αμερικανών πολιτειολόγω.  

Η επίκληση των «εξαιρετικών περιστάσεων», ως  νομιμοποιητικού λόγου της εξουσίας, εισήλθε για πρώτη φορά στον πολιτικό λόγο, στη Γαλλία   με τους φυσιοκράτες κυβερνήτες  πριν την επανάσταση, και τούτο όχι  για να αποτρέψουν τις καταστροφές και την πείνα, αλλά να τους επιτρέψουν να συμβούν, για να μπορέσουν στη συνέχεια να τις διαχειριστούν και να τις προσανατολίσουν σε μιά κατεύθυνση που θεωρούσαν ως επικερδή (επωφελή). 

Η λέξη «ασφάλεια» είτε ως  έννοια αστυνομικού χαρακτήρα, είτε ως έννοια οικονομικού χαρακτήρα, εισήλθε στον σύγχρονο  πολιτικό λόγο και από εκεί διείσδυσε στον δικανικό, υπό τον μανδύα του «Δημοσίου συμφέροντος»     

Ομως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φουκώ, η  «κατάσταση ασφαλείας», άλλως «κατάσταση ανάγκης» κ.ο.κ, δεν είναι  ούτε «κράτος δικαίου» ούτε «πειθαρχημένη κοινωνία» αλλά κάτι διαφορετικό, είναι «Δίκαιο Πειθαρχίας».

Το μοντέλο του Βρεταννού  Thomas Hobbes, που τόσο πολύ επηρέασε την πολιτική μας φιλοσοφία, με το οποίο μεταφέρονται εξουσίες στον «κυρίαρχο», προϋποθέτει τον αμοιβαίο φόβο και τον πόλεμο όλων εναντίον όλων. Το παραδοσιακό κράτος είναι αυτό ακριβώς  που έρχεται να βάλει τέλος στον φόβο. 

Στο λεγόμενο «Κράτος Ασφάλειας» αυτό το σχήμα αντιστρέφεται. Το κράτος βασίζεται  διαρκώς στο φόβο και πρέπει πάσει θυσία να τον διατηρήσει, αφού από αυτόν αντλεί την ουσιαστική του νομιμοποίηση. 

Ομοίως, η προβαλλόμενη "ασφάλεια" σήμερα, δεν προορίζεται στην πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών, ή, στην αποφυγή της οικονομικής καταστροφής,  αλλά σκοπεύει να δημιουργήσει μια νέα σχέση με τους πολίτες, η οποία να είναι αυτή ενός γενικευμένου και χωρίς όρια ελέγχου, εξ ού και και η ιδιαίτερη έμφαση στις συσκευές που επιτρέπουν τον έλεγχο του συνόλου των ψηφιακών και επικοινωνιακών σχέσεων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκληρωτικής ανάληψη του περιεχομένου των υπολογιστών, αλλά κυρίως –εν προκειμένω- την απόλυτη, καθημερινή και λεπτομερειακή εποπτεία  των συναλλαγών των πολιτών.

Τον κύριο κίνδυνο που εντοπίζουμε, είναι η διολίσθηση στη δημιουργία μιάς συστημικής σχέσης μεταξύ «οικονομικής ανάγκης» και «ασφαλειας του κράτους». 

Αν το κράτος χρειάζεται το φόβο για την νομιμοποίησή του, τότε  πρέπει να παράγει έστω οριακά τον φόβο ή τουλάχιστον να μην εμποδίζει την δημιουργία του. 

Ετσι  βλέπουμε  χώρες να ακολουθούν μιά εξωτερική πολιτική που τροφοδοτεί την τρομοκρατία που φέρονται πώς την αντιπαλεύουν στο «εσωτερικό» τους  (π.χ. Γαλλία) ενω ταυτόχρονα διατηρούν σχέσεις και χρηματοδοτούν τρομοκρατικές οργανώσεις (π.χ Τουρκία)  και χώρες που ακολουθούν μιά οικονομική πολιτική «εξαιρετικών περιστάσεων» την ίδια ώρα που συνομολογούν διεθνείς υποχρεώσεις δυσβάχτατες για τους πολίτες που είναι ποιητικό αίτιο αυτών των «εξαιρετικών περιστάσεων».

Μιά χώρα που ζεί σε μια παρατεταμμένη κατάσταση ανάγκης  και εντός της οποίας υποκαθίσταται η αλλοιούται ο χαρακτήρας της Δικαστικής Αρχής, πρέπει να αναμένει μιά περαιτέρω ραγδαία και μη αναστρέψιμη επιδείνωση των δημόσιων θεσμών. 

Παράλληλα η ανατροπή του συνολικού πολιτικού και νομικού «παραδείγματος»,  επιφέρει μιά αλλαγή του  νομικού καθεστώτος των πολιτών,  που υποτίθεται πώς στην συγκροτημένη σε νομική οντότητα έκφρασή του,  ήταν ο τιτλούχος της  εθνικής κυριαρχίας. 

Στην κατάσταση των «εξαιρετικών περιστάσεων»,  βλέπουμε να προκύπτει μιά ανακύρωτη τάση, πρός αυτό που ονομάζεται προοδευτική αποπολιτικοποίηση των  πολιτών, των οποίων η συμμετοχή στην πολιτική ζωή, συρρικνώνεται στις θεσμικές επιφάσεις.  

Αυτη η τάση είναι η ίδια που είχε θεωρητικοποιηθεί απο τους νομικούς των Ναζί οι οποίοι όριζαν τον «Λαό», ως ένα κατ’εξοχήν απολίτικο και μη συγκροτημένο κοινωνικά στοιχείο, στο οποίο το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει την προστασία και την ανάπτυξη.  Ετσι σύμφωνα με αυτούς υπήρχε μόνον ένας τρόπος να «συγκροτηθεί» και να καταστεί «πολιτικό» αυτό το κατ’αρχήν «απολίτικο» στοιχείο. Αυτός ήταν μέσω της   φυλετικής, αν όχι και κυτταρικής  βάσης, που διαχωρίζει από τον ξένο και τον εχθρό.  

Ισως έτσι ερμηνεύεται και η προσπάθεια κάποιων κύκλων για την ανάδειξη ως αποκλειστικού ενοποιητικού στοιχείου των πολιτών, του φυλετικού αν όχι και του κυτταρικού – γονιδιακού.

Από την απολιτικοποίηση και την παθητικοποίηση των πολιτών,  που αντιμετωπίζονται ως ένα είδος «καταστροφέων», το Κράτος εξέρχεται από το γνωστό χώρο της πολιτικής, για να κατευθυνθεί σε μια αβέβαιη ζώνη όπου το «Δημόσιο» και το «Ιδιωτικό» συγχέονται και στην οποία αναδύεται ο «Ολοκληρωτισμός» ως τρόπος άρθρωσης των κοινωνιών. 

Διατήρηση μιάς καταστάσεως γενικευμένου οικονομικού φόβου, αποπολιτικποίηση των πολιτών, αποκήρυξη κάθε βεβαιότητας Δικαίου ιδού οι τρείς χαρακτήρες του Κράτους ανασφάλειας  

Αυτό το Κράτος  κάνει το αντίθετο από αυτό που υπόσχεται,  αφού ασφάλεια σημαίνει απουσία φροντίδας (sine cura) διατηρεί αφετέρου το φόβο και τον πανικό. Ενώ το κράτος ασφάλειας είναι ένα Αστυνομικό Κράτος, το Κράτος Ανασφάλειας είναι ένα κρατος όπου απουσιάζει η Δικαιοσύνη ακόμα και ... μέσω των Δικαστηρίων......